Химически специалности

позволяват изграждане на професионалисти с отлични комуникативни умения, с познания за разчитане на техническа и технологична документация, с високо чувство за отговорност за работа с лекарствени средства и парфюмерийно-козметични субстанции в екип.

виж още


 

Компютърни специалности

включват обща, отраслова, специфична професионална и задължителна чуждоезикова подготовка и профилират професионалисти в няколко направления на IT индустрията.

виж още