Призове, творчество и отличия

Отличени учители

2015 г. приз "Неофит Рилски"
г-жа Павлина Паскалева - Старши учител по информатика и информационни технологии.

2015 г. приз "Неофит Рилски"
г-н Иван Гаврилов - педагогически съветник


Отличени ученици

ХVІІ-то Национално състезание по химия - Русе
Иса Орлинов - ученик от XII клас през учебната 2014-2015 г.

Конкурс на тема: „Идеалът винаги побеждава, стига да е смислен, висок и човечен”
III място - Симона Стаменова - ученичка от XI клас през учебната 2014-2015 г.

Конкурс на тема „Балканската война 1912-1913 година – война освободителна"
Кристиян Неделчев - ученик от XI клас през учебната 2012 - 2013 г.