"Това, което младежта пожелае, то ще бъде истината за утрешния ден"

Името на професор Асен Златаров e отдавна утвърдено в нашата съвременнност като един светъл знак. То вплита в себе си възторжената почит и обичта на интелектуална България.

Той е учен , поет , общественик, но преди всичко голям, рядък човек със светъл ум, широка душа и любящо сърце. Професор Асен Златаров е притежавал силно развито обществено чувство.

Винаги е бил съпричастен към проблемите на младежта, която в негово лице намира своя най- близък приятел, готов да я разбере и посъветва. Заветите, които ученият оставя на бъдещите поколения, и днес звучат актуално. В една от последните си лекции професорът споделя със своите студенти, че обичта към България трябва да е предана, чиста и безкористна и никога с нея да не се прави кариера.

Асен Златаров съветва младите хора да следват високи идеали, които да са дълбоко смислени и да служат на човечеството. Да възпитат в себе си добродетели: - любов към труда, защото: "Животът е усилие...

Нищо не се дава даром на човека; той трябва да откупи своя дял на щастие, като покаже, че е достоен за нето." - любов към истината и към народа, защото: "Младежта е съкровището на човечеството, най-свидния негов цвят и най-съкровената му надежда".