Училището

През лятото на 1966 год. в град Плевен е открито Средно професионално-техническо училище по индустриална химия със Заповед №1-860 от 15 август 1966 година. виж още

Патрон

На 16 февруари 1968 год. тържествено се приема името на видния български учен химик проф. д-р Асен Златаров като патрон на училището. виж още

Символи

Химнът, знамето и запазения знак на училището са основните символи представляващи визуалната идентификация на ПГЕХТ "Асен Златаров". виж още